Меню

Последен брой

№18/2018

Тема на броя: Символите

ISSN


2603-5111 (Online)

Контакт

Е-mail: lyuboslovie@shu.bg

Редакционна колегия на списанието

Главен редактор:


доц. д-р Светлана Неделчева (Шуменски университет, България)Членове:


проф. д.ф.н. Хана Гладкова (Карлов университет, Чехия)


проф. д.ф.н. Гражина Шват – Гълъбова (Варшавски университет, Полша)


проф. д.ф.н. Берин Аксой (Университет Атълъм, Турция)


проф. д-р Лиляна Сарич (Университета в Осло, Норвегия)


проф. д-р Ханс Зауер (Университет „Лудвиг Максимилиан“, Мюнхен, Германия)


доц. д-р Снежана Великова (Шуменски университет, България)


доц. д-р Олена Чмир (Киевски национален университет “Тарас Шевченко”, Украйна)


доц. д-р Стефан Минков (Шуменски университет, България)


гл. ас. д-р Бисерка Стоименова (Шуменски университет, България)