Броеве

Ред. колегия

Отг. редактор:

доц. д-р Светлана Неделчева (България)

Членове:
проф. д.ф.н. Хана Гладкова (Чехия)

проф. д.ф.н. Гражина Шват – Гълъбова (Полша)

проф. д-р Лиляна Сарич (Норвегия)

проф. д.ф.н. Берин Аксой (Турция)

доц. д-р Снежана Великова (България)

доц. д-р Олена Чмир (Украйна)

доц. д-р Стефан Минков (България)

гл. ас. д-р Бисерка Стоименова (България)


Контакт

Е-mail: lyuboslovie@shu.bg

За списанието

Списание “Любословие” е научно периодично издание на Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Основано е през 1996 година по идея на доц. д-р Николай Димков, който става негов пръв главен редактор. В началото списанието повтаря не само името на Фотиновия прототип, но и неговата корица. По-късно настъпват промени във външния вид, но очертаната още с възникването му издателска политика се запазва и днес.


Покана

Темата на новия брой на списание Любословие, който предстои да бъде публикуван през 2018 г., е СИМВОЛИТЕ. Каним ви да вземете участие с научно изследване по темата в областта на хуманитарните науки. Текстовете могат да бъдат на български, руски, английски или немски език. Срокът за предаване на материалите е 30.01.2018 г. Изискванията за оформлението на статиите са поместени в сайта на списанието, както и Декларацията за авторство, която всеки автор трябва да попълни. Статиите ще бъде рецензирани анонимно. Списанието е индексирано в РИНЦ.

История

 “Любословие” излиза веднъж в годината (до 2008 г. само на хартия, след това на хартия и в електронен вариант) и публикува статии от научните области на филологията, историята и археологията, богословието, теорията на масмедиите на преподаватели от Шуменския университет, на учени от България и други страни на света. Списанието помества и спомени и документи, свързани с дейността на известни фигури от историята на българската култура и на националния обществен живот, както и рецензии за новоизлезли книги в очертаните от политиката му области на хуманитаристиката.


Етични правила

ПУБЛИКАЦИОННИ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА 
Факултет по хуманитарни науки

В своята публикационна политика Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет спазва приетите международни стандарти за публикационна етика. Етичните правила се отнасят до всички участници в процеса на публикуване: автори и рецензенти,  редактори и издатели...

Виж още

Технически изисквания

Статиите да имат резюмета и ключови думи на английски език. Имената на автора и названието на статията се изписват и на английски език. Библиографията да бъде подредена по азбучен ред...

Виж още

ISSN

ISSN номера на отделните броеве: 10/2009 – 1311-9486; 11/2011 – 1311-9486; 12/2012 – 1314-6033; 13/2013 – 1314-6033; 14/2014 – 1314-6033; 15/2015 – 1314-6033; 16/2016 – 1314-6033.