Меню

Последен брой

№19/2019

Тема на броя: Културната памет

ISSN


2603-5111 (Online)

Контакт

Е-mail: lyuboslovie@shu.bg

№18/2018 СИМВОЛИТЕ

Любословие 19/2019

ЛЮБОСЛОВИЕ
БРОЙ 19
2019
Тема на броя: Културната памет
Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

СЪДЪРЖАНИЕ

КЛАСИЧЕСКО НАСЛЕДСТВ0

Едуард Едуардс | МЕМОАРИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ – Наръчник за икономиката на библиотеките (превод от английски: Светлана Неделчева)

ПАМЕТ, РИТУАЛ, АРХИВ

Иво Топалилов | КУЛТУРНАТА ПАМЕТ В КУЛТА КЪМ ОСНОВАТЕЛЯ НА ГРАДА В РИМСКА ТРАКИЯ

Десислава Иванова, Веселин Панайотов | ИМНОГРАФСКАТА ПАМЕТ (ЦИАИ – РЪКОПИС № 316)
Грета Стоянова | АКРОС ТИХОВИ ПРОЧИ ТИ В СЛУЖЕБЕН МИНЕЙ ЗА ФЕВРУАРИ ПО Н АЙ-С ТАРИ ТЕ ЗАПАЗЕНИ РУСКИ ПРЕПИСИ1

ЛИТЕРАТУРАТА КАТО МЕДИУМ НА КУЛТУРНАТА ПАМЕТ

Венета Янкова | КЪМ ДЕБАТА ЗА ПАМЕТТА В ПОСТМОДЕРНИЯ СВЯТ И В ГЛОБАЛНАТА ЕПОХА: ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ
Снежана Великова | МЕДИЙНИ УПОТРЕБИ НА МИНАЛОТО
Ангел Игов | ВЪРХУ ЖАНРОВОТО ПОНЯТИЕ ИСТОРИОГРАФСКА МЕТАФИКЦИЯ
Снежана Бойчева| „БЪЛГАРСКИТЕ“ РОМАНИ НА ИЛИЯ ТРOЯНОВ, ДИМИТЪР ДИНЕВ И СИБИЛЕ ЛЕВИЧАРОВ – ПОСРЕДНИЦИ НА КУЛТУРНАТА ПАМЕТ В ДЕБАТА ЗА БЛИЗКОТО МИНАЛО НА БЪЛГАРИЯ

КУЛТУРНА ПАМЕТ И ЮБИЛЕЙ

Дечка Чавдарова | ЮБИЛЕЯТ НА ПИСАТЕЛЯ И КУЛТУРНАТА ПАМЕТ
Румяна Парашкевова | НАЗАД КЪМ ЮБИЛЕЯ (Литературнокритическата антология ,,1818 – 1918. За Тургенев” на П. Перцов)
Денкa Кръстева, Дечка Чавдарова | ЮЛИЯ ВРЕВСКА И ИВАН ТУРГЕНЕВ: ЛИТЕРАТУРАТА И КИНОТО КАТО МЕХАНИЗМИ НА КУЛТУРНАТА ПАМЕТ
Христо Манолакев | РОМАНЪТ „ДВОРЯНСКО ГНЕЗДО“ НА ИВ. С. ТУРГЕНЕВ – ОСОБЕНОСТИ НА ИДЕЙНАТА СТРУКТУРА

КУЛТУРНИ ТРАНСМИСИИ И ПАМЕТ

Хюсеин Мевсим | МИМИ: БАЛКАНСКА МАГИЯ
Евдокия Борисова | ДА ИЗБЕРЕШ СЛЪНЧЕВАТА СТРАНА НА ИВО АНДРИЧ

ДОКУМЕНТ И ПАМЕТ

Николай Димков | БАЩАТА И СИНЪТ ДРИНОВИ
Вера Бонева | ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „НИКОЛА МАНЕВ“ В ЧИРПАН: КЪМ ИСТОРИЯТА НА ЕДНА РЕ/ЕМИГРАЦИЯ
Христо Трендафилов | ПОРТРЕТ НА ПИСАТЕЛЯ КАТО ПРИЯТЕЛ - Един безпаметен документ за Начо ХристосковЕдин безпаметен документ за Начо Христосков

АКАДЕМИЧЕН ПРЕГЛЕД

Bill Templer, Shumen, Bulgaria | BOOKNOTE
Bill Templer, Shumen, Bulgaria | WHAT REMAINS: EVERYDAY ENCOUNTERS WITH THE SOCIALIST PAST IN GERMANY
Vasil Paraskevov, Shumen University, Bulgaria | A GRIM ACCOUNT OF ATROCITIES IN POST-WAR BULGARIA
Теменуга Тенева | ПАМЕТ ЗА ГЕОРГИ ЗАРКИН С РОМАНА МУ „ЧЕСТ“ – ЛЮБОВ ПО ВРЕМЕ НА БЕЗЧЕСТИЕ
Елка Добрева | НОВА КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ПАМЕТИ
Надежда Цочева | АРХЕОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА – КОНТЕКСТИ НА ПРЕОТКРИВАНЕ
Дечка Чавдарова | LIMES SLAVICUS – КУЛТУРНИ КОНЦЕПТИ НА СЛАВЯНСТВОТО

ЗА АВТОРИТЕ

ОБРЪЩЕНИЕ


ВИЖ ЦЕЛИЯ БРОЙ