Меню

Последен брой

№18/2018

Тема на броя: Символите

ISSN


2603-5111 (Online)

Контакт

Е-mail: lyuboslovie@shu.bg

№17/2017 ПРОВИНЦИАЛИЗЪМ И КОСМОПОЛИТИЗЪМ

Любословие 17/2017

ЛЮБОСЛОВИЕ
БРОЙ 17
2017
Тема на броя: ПРОВИНЦИАЛИЗЪМ И КОСМОПОЛИТИЗЪМ
Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРОВИНЦИАЛИЗЪМ И КОСМОПОЛИТИЗЪМ

Н. Белгин Елбир | Разказ за провинцията: “Воденицата на река Флос“ на Джордж Елиът
Н. Берин Аксой | Регионалното и провинциалното в турския роман “Ortadirek“ (“Среден стълб“) на Яшар Кемал
Снежана Бойчева | Аспекти на космополитизма в есеистиката на Илия Троянов
Евдокия Борисова | Космополитно, балканско и/или родно?  От София до Париж, през Цариград до Европа. Метафизичният литературен град на Светослав Минков, Константин Константинов, Ангел Каралийчев
Наталия Няголова | Дом между Горноуралск и Париж (Бележки върху семантиката на художественото пространство във филма „Журналист” (1967)
Петър Стоянович | Между две провинции: кавказецът Николай Дадиан-Мингрелски като кандидат за българския трон 1886-1887 г.
Цветана Иванова | Космополитният свят на античността в иновативните подходи на учебния дискурс
Трейси Спийд | Турският език в североизточна България: среща на космополитното и провинциалното

ЛИНГВИСТИКА / ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ / ИСТОРИЯ / ЖУРНАЛИСТИКА / ТЕОЛОГИЯ

Кветослава Копорова | Публикационни  дейности  на  русините  на родния им език след 1989 г. (Периодични и непериодични издания)
Сава Сивриев | За скитника чудак в “Стихотворения” (1901, 1904 г.) на Пейо Яворов
Денка Кръстева | Руската дворянска култура в края на златния век. Пари и аристократичeн етос
Петър Стоянович | Кога принц Фердинанд Сакс-Кобургски и Готски окончателно решава да стане български княз?
Васил Параскевов | Социалистическа България в британските дипломатически документи (1953-1979 г.)
Снежана Великова | Депрофесионализиращата парадигма на журналистиката
Иван Капралов, Снежана Великова | Омбудсманът в системата на медийната саморегулация
Цветана Георгиева | Притчата на Иисус за талантите: съвременни акценти

СПОМЕНИ И ДОКУМЕНТИ

Христо Трендафилов | Двама от най-почетните (А. М. Панченко и Б. А. Успенски)
Николай Димков | “Симеон и Магнаурската школа” (Непубликувана пиеса на Рачо Стоянов)

РЕЦЕНЗИИ

Кина Вачкова | Движението за езикова чистота през Българското възраждане
Светлана Неделчева | Отново за лексико-граматиката
Ганка Янкова | Една полезна и навременна книга

ЗА АВТОРИТЕ


ВИЖ ЦЕЛИЯ БРОЙ